ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 เพื่อมอบตัวเข้ารับการศึกษา วันเสาร์ที่ 2 เม.ย. 2565 8.30น. ณ อาคารโดม

ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ ม.4 เพื่อมอบตัวเข้ารับการศึกษา วันอาทิตย์ที่ 3 เม.ย. 2565 8.30น. ณ อาคารโดม

No comments:

Post a Comment