หลักสูตรโรงเรียนวัดสิงห์


หลักสูตรโรงเรียนวัดสิงห์ ปีการศึกษา 2566

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนวัดสิงห์  (ปี 61-63)
       | ส่วนหน้า <1-19> ,(pdf,Gdrive)           |
       | ม.ต้น ดาวน์โหลดที่นี่ (doc,Gdrive)     |
       | ม.ปลาย ดาวน์โหลดที่นี่ (doc,Gdrive) |


Update: Jul 13, 2018
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนวัดสิงห์  (ปี 61-63)
     - ฉบับสมบูรณ์ 
       | ส่วนหน้า <1-19> ,(pdf,Gdrive)          |
       | ม.ต้น ดาวน์โหลดที่นี่ (pdf,Gdrive)     |
       | ม.ปลาย ดาวน์โหลดที่นี่ (pdf,Gdrive) |

     - ก่อนปรับปรุง ดาวน์โหลดที่นี่ (docx,Gdrive)


Update: Jul 4, 2018
หลักสูตรโรงเรียนวัดสิงห์ ปี 2561 (คำอธิบายรายวิชา)
     - ดาวน์โหลดทั้งหมดที่นี่

Update: May 3, 2018
คำสั่ง ยกเลิก สาระฯ เทคโนฯ ไปอยู่ วิทย์

Update: Apr 2, 2018
หลักสูตรโรงเรียนวัดสิงห์ ปี 2561 (แผนปี 61-63)
     - มัธยมศึกษาตอนต้น ดาวน์โหลดที่นี่
     - มัธยมศึกษาตอนปลาย ดาวน์โหลดที่นี่


//----------------------------------------------------------------------------------//

Update: Mar 13, 2018
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ หลักสูตร 51 ปรับปรุง 60
http://gg.gg/9hzno

หลักสูตรโรงเรียนวัดสิงห์ ปี 2560 (60-62)
     - มัธยมศึกษาตอนต้น ดาวน์โหลดที่นี่
     - มัธยมศึกษาตอนปลาย ดาวน์โหลดที่นี่


//----------------------------------------------------------------------------------//

Update: Feb 27, 2019
หลักสูตรโรงเรียนวัดสิงห์ ปี 2559 (59-61)
ปรับปรุงใหม่ --> โครงสร้างหลักสูตร ม.ต้น, ม.ปลาย (.doc, Gdrive)
เก่า
     - มัธยมศึกษาตอนต้น ดาวน์โหลดไฟล์
     - มัธยมศึกษาตอนปลาย ดาวน์โหลดไฟล์


//----------------------------------------------------------------------------------//

หลักสูตรโรงเรียนวัดสิงห์ ปี 2558 (58-60)
     - มัธยมศึกษาตอนต้น ดาวน์โหลดที่นี่
     - มัธยมศึกษาตอนปลาย ดาวน์โหลดที่นี่


//----------------------------------------------------------------------------------//

หลักสูตรโรงเรียนวัดสิงห์ ปี 2557 (57-59)
     - มัธยมศึกษาตอนต้น      ดาวน์โหลดไฟล์
     - มัธยมศึกษาตอนปลาย   ดาวน์โหลดไฟล์

No comments:

Post a Comment