มาร์ชโรงเรียนวัดสิงห์


เพลงสถาบัน
มาร์ชโรงเรียนวัดสิงห์

นามวัดสิงห์เลื่องลือชื่อกระเดื่อง
อยู่คู่เมืองรุ่งเรืองพระศาสนา
สีฟ้าขาวรูปสิงห์สวยสะดุดตา
งามสง่าร่มอินทนินถิ่นหางนกยูง
ลูกฟ้าขาวเกรียงไกรใจประเสริฐ
เก่งกาจเลิศแกร่งวิชาคุณค่าสูง
การกีฬามารยาทเกียรติผดุง
สมหมายมุ่งโรงเรียนพระราชทาน
ยามศึกษาสำเร็จไกลใจมั่นอยู่
คงเคียงคู่ด้วยรักสมัครสมาน
แม้จากไปแห่งไหนไกลเนิ่นนาน
จิตร้าวรานด้วยอาลัยไม่จืดจาง
ลูกฟ้าขาวขอตั้งจิตปณิธานมั่น
มุ่งฝ่าฟันอุปสรรคที่กีดขวาง
ผดุงเกียรติศักดิ์ศรีทุกวิถีทาง
ร่วมกันสร้างคุณความดีชั่วนิรันดร์


ดาวน์โหลด 4shared