สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเสด็จโรงเรียนวัดสิงห์ 3 ครั้ง

1. วันที่ 31 พ.ค. 55
        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเยี่ยมโรงเรียนวัดสิงห์
หลังประสบอุทกภัยครั้งใหญ่  เมื่อปลายปี พ.ศ. 2554

อัลบั้มภาพ


2. วันที่ 10 มี.ค. 58


         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเปิด "อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"
ณ โรงเรียนวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

อัลบั้มภาพ1

อัลบั้มภาพ2

3. วันที่ 22 ก.ค. 59
          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเป็นการเป็นการส่วนพระองค์  ณ โรงเรียนวัดสิงห์ เมื่อเวลา 15.45 น.

อัลบั้มภาพ