ดาวน์โหลด


สำหรับนักเรียน
ใบสมัคร ปี 65
ใบฯขอซ่อมผลการเรียน
ใบลาป่วยลากิจ
กฎระเบียบวินัยของนักเรียน
เกียรติบัตรศิลปฯ 70 ปี 65
เกียรติบัตรศิลปฯ 69 ปี 62
เกียรติบัตรศิลปฯ 68 ปี 61 
เกียรติบัตรศิลปฯ 67 ปี 60
เกียรติบัตรศิลปฯ 66 ปี 59
ตราโรงเรียน Watsing sch. Logoสำหรับครูอาจารย์
SGS Auto Fill 1.0
เอกสาร Logbook Teacher และ ว20, ว21, ว22 
    เอกสารการไปอบรมคูปองครู10000 | คู่มือหรือเว็บไซต์หลัก ดาวน์โหลด log book 
เกียรติบัตรศิลปฯ 69 ปี 62
เกียรติบัตรศิลปฯ 68 ปี 61 
เกียรติบัตรศิลปฯ 67 ปี 60
เกียรติบัตรศิลปฯ 66 ปี 59
ตราโรงเรียน Watsing sch. Logo
►บันทึกข้อความขอใช้งบประมาณ 64 [DOCX] [PDF] | ตัวอย่างวัสดุต่างๆ  [PDF]
การสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ.docx | ตัวอย่างโครงการปีงบประมาณ2563.docx | มาตรฐานการศึกษา กลยุทธ์ทำแผนปี63.docx