จำนวนนักเรียน


ปีการศึกษา 2567
ปีการศึกษา 2566
19/5/66


ปีการศึกษา 2565
Last update : 7 June 2022


ระดับชั้นชายหญิงรวมจำนวนห้องเรียน
ม.166531194
ม.261751364
ม.362741364
รวม ม.ต้น18920239112
ม.442681105
ม.546631094
ม.63956954
รวม ม.ปลาย12718731413
รวมทั้งสิ้น31638970525
Last update : 16 July 2020

ระดับชั้นชายหญิงรวมจำนวนห้องเรียน
ม.157521094
ม.241681094
ม.352621143
รวม ม.ต้น15018233211
ม.44540853
ม.548611093
ม.647551023
รวม ม.ปลาย1401562969
รวมทั้งสิ้น29033862820
Last update : 5 November 2015


ระดับชั้นชายหญิงรวม
ม.15851109
ม.24469113
ม.3435699
รวม ม.ต้น145176321
ม.44659105
ม.54462106
ม.65360113
รวม ม.ปลาย143181324
รวมทั้งสิ้น288357645
Last update : 26 May 2015


ระดับชั้นชายหญิงรวม
ม.14366109
ม.24458102
ม.3434689
รวม ม.ต้น130170300
ม.4435497
ม.55163114
ม.6384179
รวม ม.ปลาย132158290
รวมทั้งสิ้น262328590
Last update : 31 July 2014

No comments:

Post a Comment