แจ้งกำหนดการจากฝ่ายวิชาการ


 


แจ้งกำหนดการ ฝ่ายวิชาการ
[#] 14-18 มี.ค. 2565 สอบปลายภาคเรียนออนไลน์ งดให้นักเรียนมาส่งงาน หรือทำกิจกรรมที่ โรงเรียน
[#] 21-25 มี.ค. 2565 ม.3, ม.6 ดำเนินการขอแก้ไขผล การเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ระบบออนไลน์
[#] 3 เม.ย. 2565 ม.3 สำเร็จการศึกษารุ่นที่ 1 รับวุฒิที่ ห้องโสตฯ อาคาร 1 เวลา 9.00-12.00 น.
[#] ม.6 สำเร็จการศึกษารุ่นที่ 1 จะได้รับเอกสารทาง ไปรษณีย์
[#] ยกเลิกการจัดงานปัจฉิมนิเทศในวันที่18 มี.ค. 2565No comments:

Post a Comment