อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม


โรงเรียนวัดสิงห์ ได้รับการประเมิน อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม ปี 2561

http://watsingschool.ac.th/link/click.php?id=aynoi

No comments:

Post a Comment