การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำสื่อเพื่อการมีงานทำในรูปแบบ on line


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำสื่อเพื่อการมีงานทำในรูปแบบ on line
สพม.5 รุ่นที่ 1
ณ Smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
วันเสาร์ที่ 16 ก.พ. 62
http://watsingschool.ac.th/link/click.php?id=mdfcr

No comments:

Post a Comment