มหกรรมวิชาการ 2561


มหกรรมวิชาการ
วันแม่แห่งชาติ และกิจกรรมของกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
วันภาษาไทย วันสุนทรภู่
วันวิทยาศาสตร์
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
รวมไว้ในวันเดียวกัน เพื่อเป็นวันแห่งกิจกรรมมหกรรมวิชาการ
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
โรงเรียนวัดสิงห์
วันที่ 9 สิงหาคม 2561

https://photos.app.goo.gl/ruibd9ZbdTZNmmnU9


No comments:

Post a Comment