ประชุมฯ โรตารีวัดสิงห์และอินเตอร์แร็ค ครั้งที่ 3 ปลูกต้นไม้ วันแม่


ประชุมคณะกรรมการโรตารีวัดสิงห์และอินเตอร์แร็ค ครั้งที่ 3
และร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนในการปลูกต้นไม้ เนื่องวันแม่แห่งชาติ ปี 2561

No comments:

Post a Comment