อบรมโครงการมือสะอาด


นักเรียนเครือข่ายสภานักเรียน จำนวน5คน ได้เข้าร่วมอบรมโครงการมือสะอาด ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท
6 ส.ค 61


No comments:

Post a Comment