มอบรางวัล ประกวดพานไหว้ครู และผอ.มอบเงินสนับสนุนกีฬาคณะสี


มอบรางวัลให้นักเรียนในการประกวดแข่งขันพานไหว้ครู
และผู้อำนวยการมอบเงินให้ตัวแทนคณะสีแต่ละสี ของโรงเรียน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม กีฬาคณะสี


















No comments:

Post a Comment