เพื่อนร่วมรุ่น ว.ส. 10 มอบทุนฯ


เพื่อนร่วมรุ่น ว.ส. 10
มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดสิงห์
8 ทุนๆ ละ 1000 บาท
วันที่ 27 มิ.ย. 2561

No comments:

Post a Comment