การนิเทศติดตามการดำเนินงานโรงเรียน


การนิเทศติดตามการดำเนินงานโรงเรียนวัดสิงห์ โดย ศึกษานิเทศก์ สพม.5 และคณะ
ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนวัดสิงห์ วันที่ 22 มิ.ย. 2561
https://photos.app.goo.gl/LUHuWXDY44bUdB4D8

No comments:

Post a Comment