Animation - Scroll IMG (yes/no)

header ads

ร่วมงานหุ่นฟางนกชัยนาท 61

โรงเรียนวัดสิงห์ ได้นำคณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเดินและร่วมแสดงในขบวนแห่ งานมหกรรมหุ่นฟางนกและของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2561 ครั้งที่ 33 ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 - 11 ก.พ. 2561 ณ บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติและเขื่อนเรียงหินจังหวัดชัยนาท


Post a Comment

0 Comments