อดีตผู้อำนวยการ วสุกานต์ พบนักเรียน


อดีตผู้อำนวยการ วสุกานต์ ธีรภัทกร พบนักเรียนโรงเรียนวัดสิงห์ เพื่อแนะแนวการศึกษา และแนวทางการศึกษาต่อว่าควรเตรียมตัวอย่างไรในการศึกษาต่อ ณ หน้าเสาธง โรงเรียนวัดสิงห์ วันที่ 19 ก.พ. 2561

No comments:

Post a Comment