ต้อนรับคุณครูมณีกิจ และคณะฯ


โรงเรียนวัดสิงห์ ให้การต้อนรับคณะโรงเรียนศรีสโมสรวิทยา ที่มาส่งคุณครู ว่าที่ร้อยตรีมณีกิจ โพพันทะราช ครูคณิตศาสตร์คนใหม่ วันที่ 1 ก.พ. 2561 ณ อาคาร 60 ปี โรงเรียนวัดสิงห์
No comments:

Post a Comment