ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมแสดงมุฑิตาจิต และแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการวสุกานต์ ธีรภัทกรขอเชิญศิษย์เก่าร่วมแสดงมุฑิตาจิต
และแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการวสุกานต์ ธีรภัทกร
ในการเลื่อนวิทยะฐานะเชี่ยวชาญ
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา โรงเรียนวัดสิงห์
ในวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา 18.00 น.

ติดต่อสั่งจองโต๊ะ (1,300.-) ที่ อ.ทิพย์พวัล 091 841 7336 อ.ศิริวรรณ 091 029 4089

เชิญชวน แต่งกายสวยงาม

No comments:

Post a Comment