ขอเชิญเที่ยวงานแห่เจ้าพ่อกวนอู-หลวงปู่ศุข 16-18 พ.ย. 60


ขอเชิญเที่ยวงานแห่เจ้าพ่อกวนอู-หลวงปู่ศุข 16-18 พ.ย. 60 อำเภอวัดสิงห์ ครั้งที่ 10
ชมการแสดง แสง สี เสียง เชิดมังกรทอง สิงโต เอ็งกอ ล่อโก๊ว และชมขบวนธงอันสวยงาม การแสดงของนักเรียนโรงเรียนต่างๆ

No comments:

Post a Comment