ถวายพระพรวันแม่ และมหกรรมวิชาการ 11 สิงหาคม 2560
กิจกรรมบูรณาการ 

  • ถวายพระพร 12 สิงหา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
          วันอาเซียน
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
          วันภาษาไทย วันสุนทรภู่ กิจกรรมห้องสมุด
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

ดูรูปกิจกรรม

อัลบัม1 

อัลบัม 2


ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
โรงเรียนวัดสิงห์
11 สิงหาคม 2560


No comments:

Post a Comment