เพลงมาร์ชโรงเรียนวัดสิงห์


 เพลงสถาบัน

มาร์ชโรงเรียนวัดสิงห์


นามวัดสิงห์เลื่องลือชื่อกระเดื่อง

อยู่คู่เมืองรุ่งเรืองพระศาสนา

สีฟ้าขาวรูปสิงห์สวยสะดุดตา

งามสง่าร่มอินทนินถิ่นหางนกยูง

ลูกฟ้าขาวเกรียงไกรใจประเสริฐ

เก่งกาจเลิศแกร่งวิชาคุณค่าสูง

การกีฬามารยาทเกียรติผดุง

สมหมายมุ่งโรงเรียนพระราชทาน

ยามศึกษาสำเร็จไกลใจมั่นอยู่

คงเคียงคู่ด้วยรักสมัครสมาน

แม้จากไปแห่งไหนไกลเนิ่นนาน

จิตร้าวรานด้วยอาลัยไม่จืดจาง

ลูกฟ้าขาวขอตั้งจิตปณิธานมั่น

มุ่งฝ่าฟันอุปสรรคที่กีดขวาง

ผดุงเกียรติศักดิ์ศรีทุกวิถีทาง

ร่วมกันสร้างคุณความดีชั่วนิรันดร์

No comments:

Post a Comment