พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2566วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567
ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความยินดี
กับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
ปีการศึกษา 2566
📌โรงเรียนวัดสิงห์ จ.ชัยนาท

 

No comments:

Post a Comment