ร่วมเดินขบวนแห่ มหกรรมหุ่นฟางนกจังหวัดชัยนาท


ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสิงห์ ร่วมเดินขบวนแห่ มหกรรมหุ่นฟางนกจังหวัดชัยนาท


 

No comments:

Post a Comment