ขอเชิญประชุม ผู้ปกครองฯ ทุกระดับชั้น


 

โรงเรียนวัดสิงห์ ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียน ทุกระดับชั้น ประชุมพร้อมกัน ณ หอประชุม โรงเรียนวัดสิงห์ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น.No comments:

Post a Comment