ประกาศผลการเรียน 1/63 วันที่ 1 ธ.ค. 63


ประกาศผลการเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 นักเรียนสามารถเข้าดูในระบบได้วันที่ 1 ธ.ค. 63 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป 


คลิกที่นี่เพื่อไปดูผลการเรียนออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์

คลิกที่นี่เพื่อไปดูผลการเรียน ผ่าน Android App.  SGS For Students

ขั้นตอนที่ 1 ระบุตัวตน
1. กรอกเลขประจำตัวนักเรียน
2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน
3. คลิก ตกลง
หากเข้าไม่ได้ กรุณาติดต่อฝ่ายทะเบียนที่นี่

ขั้นตอนที่ 2 ดูผลการเรียน ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1
1. คลิกที่ ผลการเรียน
2. คลิ๊กเลือก ชั้นปี และภาคเรียน 
3. และ 4.  ดูผลการเรียน

ขั้นตอนที่ 3 ดูผลการเรียนที่ไม่ผ่าน
1. คลิ๊กที่ ผลการเรียนไม่ผ่าน
หมายเหตุ เมนูอื่นนอกจากนี้ อาจไม่ได้เปิดให้เข้าใช้งาน หรือข้อมูลอาจไม่ตรง จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้

ติดต่อฝ่ายทะเบียนที่นี่

No comments:

Post a Comment