TO BE NUMBER ONE IDOL 2019TO BE NUMBER ONE IDOL 2019
ได้รับรางวัลประเภท
ชาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 3,000.-
ชาย รางวัลชมเชย                   ได้รับเงินรางวัล 500.-No comments:

Post a Comment