รับมอบกรวยจราจรจากศิษย์เก่า


รับมอบกรวยเพื่อใช้ในงานจราจรโรงเรียน จำนวน 10 กรวย โดยผอ.เกษม เกตุดี รับมอบจาก คุณธิดา​ เย่าเฉื้อง
No comments:

Post a Comment