ส่งความรู้ สร้างความสุข


คุณครูอาทร ไทยป้อม โรงเรียนวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาทได้รับเชิญไปเป็นครูตัวอย่าง  ส่งเสริมการอ่านดีเด่น ในโครงการส่งความรู้สร้างความสุข ของบริษัทอมรินทร์ และ บริษัทไทยเบฟเวอร์เรจ เข้าร่วมเสวนาพร้อมกับดารานักอ่าน 2 คน เชียร์ ฑิฆัมพร และ นัท ทิวไผ่งาม โดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ธีระเกียรติ  เป็นประธานในพิธีเปิด
นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
ครูส่งเสริมการอ่านดีเด่น
และสามารถติดตาม การเสวนา ได้จาก เพจ the happy read
http://watsingschool.ac.th/link/click.php?id=skch62

No comments:

Post a Comment