พิธีมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปี 2561


พิธีมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2561
ณ อาคาร 60 ปี และ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
โรงเรียนวัดสิงห์
 \/ ภาพกิจกรรม \/
http://watsingschool.ac.th/link/click.php?id=graduate

Photo by Miss Chonthicha SrisakNo comments:

Post a Comment