Animation - Scroll IMG (yes/no)

header ads

ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562
คำชี้แจง
ในวันมอบตัววันที่ 16 มีนาคม 2562
-สำหรับนักเรียนคนใดที่เอกสารหลักฐานการสมัคร           ไม่ครบขอให้เตรียมมาในวันมอบตัว สำหรับใบปพ.1 (ผลการเรียน)ให้นำมาในวันประชุมผู้ปกครอง วันที่ 8 เมษายน 2562
-จัดเตรียมค่าบำรุงการศึกษา จำนวน 1,100 บาท
 ในวันมอบตัว
-สำหรับนักเรียนที่ต้องการเปลี่ยนแผนการเรียนให้แจ้งได้ที่ครูศิริวรรณ (ห้องงานประกัน) หรือ 091-0294089

-สำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกสามารถมาสอบแผนการเรียนปกติ ทั่วไป ในวันที่ 5 เมษายน 2562

Post a Comment

0 Comments