Open House 2019


เปิดโลกวิชาการ กับ โรงเรียนวัดสิงห์ Open House 2019 ในการจัดกิจกรรม นิทรรศการ ในการนำเสนอกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ให้กับโรงเรียนในเครือข่ายเข้ามารับชม พร้อมทั้งหน่วยงานในพื้นที่ร่วมจัดนิทรรศการ โรงพยาบาลวัดสิงห์ สภ.วัดสิงห์ และวิทยาลัยการอาชีพเนินขาม ในการบริการ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี ซ่อมมุ้งลวดฟรี และซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรี ให้กับผู้ปกครองนักเรียน
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และกลุ่มสาระฯต่างๆ สร้างความสนุกสนาน ตื่นตาตื่นใจ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมที่มาเยี่ยมชมเป็นอย่างมาก
http://watsingschool.ac.th/link/click.php?id=ophcws

No comments:

Post a Comment