แจ้งกำหนดการ ดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561


กำหนดการ ดำเนินการสอบ กลางภาคเรียนที่ 2/2561 
ขอความร่วมมือผู้ปกครองกวดขันนักเรียน อ่านหนังสือ ทบทวน เตรียมความพร้อมในการสอบ กรณี วันที่ไม่มีสอบ ให้นักเรียนหยุดเรียนเพื่อเตรียมความพร้อม
รายละเอียดดังแนบ

No comments:

Post a Comment