มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้ วก.เนินขาม


นายเกษม เกตุดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์ มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ ให้กับ อาจารย์วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม เนื่องด้วย MOU การจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพและ กิจกรรมลดเวลาเรียน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนวัดสิงห์
No comments:

Post a Comment