Animation - Scroll IMG (yes/no)

header ads

มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้ วก.เนินขาม

นายเกษม เกตุดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์ มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ ให้กับ อาจารย์วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม เนื่องด้วย MOU การจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพและ กิจกรรมลดเวลาเรียน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนวัดสิงห์
Post a Comment

0 Comments