ขอเชิญทุกท่านเข้าชม นิทรรศการ Open House 2019


โรงเรียนวัดสิงห์ จัดกิจกรรม Open House ในวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ เวลา 8.30-12.00 น. เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน ประชาชน ได้มีโอกาสเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน เป็นแนวทางการศึกษาต่อ จึงขอเรียนเชิญผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
ฟรี บริการ
ซ่อมมุ้งลวด
ถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
 ผู้ปกครองนำมาซ่อมได้ฟรี

และส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 25 ม.ค. 2562 รายละเอียดตามแนบ

No comments:

Post a Comment