ผู้อำนวยการเกษม เข้าเยี่ยมหน่วยงานในอำเภอ


ผู้อำนวยการคนใหม่ เข้าเยี่ยมทักทายผู้อำนวยการในหน่วยงานรัฐของเภอวัดสิงห์ เนื่องในโอกาสย้ายเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์

No comments:

Post a Comment