ประกาศ ด่วน! นักเรียนชั้น ม.1-ม.3 นำบัตรประชาชนมาวันเปิดเทอม


ประกาศ สำหรับนักเรียนชั้นม.1-ม.3
     วันเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 16 พ.ค. 2561 ให้นักเรียน ม.1-ม.3 นำบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรประชาชน หรือ เลขประจำตัวประชาชน มาลงทะเบียนในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยพร้อมเพียงกัน

No comments:

Post a Comment