นักเรียน ม.3 และ ม.6 ติดต่อรับใบแสดงผลการเรียน


ประกาศ!

นักเรียนชั้นม.3 และม.6
ติดต่อรับใบแสดงผลการเรียน
วันที่ 4 เม.ย. 61 ห้องทะเบียน
พร้อมกันเวลา 10.00-12.00น.

หมายเหตุ: สงวนสิทธิ์เฉพาะนักเรียนที่แต่งกายชุดนักเรียนถูกระเบียบเรียบร้อย เท่านั้น
ฝ่ายทะเบียน โรงเรียนวัดสิงห์

No comments:

Post a Comment