ม. 1 มอบตัว 1 เม.ย. 66 , ม.4 มอบตัว 2 เม.ย. 66 เวลา 8.30 น.


ปก 📣📣ประกาศรายชื่อ นักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ✏️ม. 1 มอบตัว 1 เม.ย. 66 ✏️ม.4 มอบตัว 2 เม.ย. 66 เวลา 8.30 น.  #อย่าลืมถ่ายเอกสาร ปพ.1 และเอกสารอื่นๆที่ไม่ได้นำมาวันสมัคร
No comments:

Post a Comment