หลักสูตรท้องถิ่นฯ ใช้ศาสตร์พระราชา ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล


 

หลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลางโดยประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

ลิงก์เข้าเรียน ที่นี่

* หมายเหตุ เรียนอย่างน้อย 3 หลักสูตร จะได้รับเกียรติบัตร
ติดปัญหาการใช้งาน ติดต่อฝ่ายวิชาการ โรงเรียนวัดสิงห์

No comments:

Post a Comment