เรียนออนไลน์ ต่อ 31 ม.ค. 65 (1 วัน)


 

เรียนออนไลน์ ต่อ 31 ม.ค. 65 (1 วัน)
รอผลตรวจกลุ่มเสี่ยง หากไม่พบเชื้อฯ เปิดสถานศึกษา เรียนตามกลุ่มการเรียนปกติ ในวันที่ 1 ก.พ. 65

No comments:

Post a Comment