ปิดสถานศึกษา 4-31 ม.ค. เรียนออนไลน์อยู่บ้าน


 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ศบค.จังหวัดชัยนาท มีมติให้ปิดสถานศึกษาทุกสังกัด ตั้งแต่วันที่ 4-31 มกราคม 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้ ขอให้นักเรียนติดตามการเรียนออนไลน์จากครูประจำวิชา และครูที่ปรึกษา และป้องกันตนเองตามระเบียบของ ศบค.อย่างเคร่งครัด


No comments:

Post a Comment