ต้อนรับ รองฯ เสกสรร คำสำรวย


 

โรงเรียนวัดสิงห์ ยินดีต้อนรับ นายเสกสรร คำสำรวย จาก รร.อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ มาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวย โรงเรียนวัดสิงห์