คณะครู รร.วัดสิงห์ ศึกษาดูงาน OBECQA รร.บางละมุง จ.ชลบุรี


 
คณะครู รร.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท ศึกษาดูงาน OBECQA  รร.บางละมุง จ.ชลบุรี
วันที่ 20-21 กันยายน พ.ศ. 2563