เตรียมตัวให้พร้อม ก่อนวันเปิดเรียน 1 ก.ค. 63


นักเรียน เดินทางกลับจังหวัดชัยนาท ก่อนวันที่ 15 มิ.ย. 63 
เพื่อความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนๆ

No comments:

Post a Comment