ผลงานทางด้านกีฬา ปี 2562


ผลงานทางด้านกีฬา ปี 2562


ผลงานระดับประเทศ
1.       1 เหรียญทองแดง     กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 บุรีรัมย์เกมส์ณ จังหวับุรีรัมย์
2.       2 เหรียญทองแดง     กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 นครสวรรค์เกมส์
ณ จังหวัดนครสวรรค์
3.       1 เหรียญทองแดง     กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 เจียงฮายเกมส์ณ จังหวัดเชียงราย
4.       1 เหรียญเงิน           กีฬายูโร่เค้ก ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์ 2018 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย
ณ จังหวัดจันทบุรี
5.       2 เหรียญทองแดง     กีฬา OBEC Young Beach Volleyball 2018 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย
ณ จังหวัดกาฬสินธุ์
6.       1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง     กีฬากรมพลศึกษา รอบชิงแชมป์ประเทศไทย ณ จังหวัดปทุมธานี
7.       1 เหรียญทองแดง     กีฬายูโร่เค้ก ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์ 2019 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย
ณ จังหวัดกาฬสินธุ์

          สำหรับในภาคเรียนที่ 1 ที่ผ่านมา ได้ไปคัดเลือกตัวแทนระดับภาค เพื่อไปแข่งขันในระดับประเทศ และได้เป็นตัวแทนภาค 2 ไปแข่งขันระดับประเทศ ดังรายการต่อไปนี้
1.       วันที่ 17 – 24 ธันวาคม 2562 แข่งขันกีฬายูโร่เค้ก ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์ 2019 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย ณ จังหวัดกาฬสินธุ์
2.       วันที่ 15 – 23 มกราคม 2563 แข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ณ จังหวัดอุดรธานี
3.       วันที่ 19 – 28 มีนาคม 2563 แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ช้างขาวเกมส์ณ จังหวัดตราด


ผลงานบุคคล
1.       ได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬา Sport Hero ในโครงการของสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
จำนวน 2 คน และได้รับเงินเดือน เดือนละ 3,000 บาท/เดือน เป็นเวลา 2 ปี
2.       ได้รับคัดเลือกเข้าสู่โครงการเยาวชนคนสร้างชาติ (ยุวชน เยาวชน ชาย - หญิง) Zero to Hero
จำนวน 4 คน เก็บตัว ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
3.       ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทย U 19 จำนวน 1 คนNo comments:

Post a Comment