ศิษย์เก่า มอบทุน และโต๊ะหินอ่อน


ศิษย์เก่า โรงเรียนวัดสิงห์ รุ่นปี 2519 มอบทุนการศึกษา และโต๊ะหินอ่อนให้กับนักเรียนรุ่นน้อง
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1384841581685828&type=3&__tn__=-UC-R


No comments:

Post a Comment