การสอบ/ซ่อมผลการเรียน นักเรียนติด 0,ร,มผ ครั้งที่ 1/2562
ประชาสัมพันธ์งานวิชาการ
กำหนดการยื่นขอ
สอบ/ซ่อมผลการเรียน นักเรียนติด 0,ร,มผ
สำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561
ชั้น ม.2,3,5 และ 6 ที่มีผลการเรียน 0,ร,มผ
จากปีการศึกษาที่ผ่านมา ให้ทำการยื่นเรื่องขอซ่อม
ภายใน 17 พ.ค. นี้ 
(ซ่อมครั้งที่ 1 ปี 2562)
No comments:

Post a Comment