กำหนดซ่อม นักเรียน ติด 0 ร มส มผ


นักเรียนม.3 และ ม.6 ที่ยังติด 0 ร มส มผ ให้ดำเนินการแก้ไขผลการเรียนภายในวันที่ 8 พ.ค. 62 หากไม่แก้ไขจะไม่สำเร็จการศึกษา และจะไม่ได้รับวุฒิการศึกษา

No comments:

Post a Comment