รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562


แก้ไขวันที่รับสมัคร รอบปกติ ดังนี้
เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22-23 มีนาคม 2562
หยุด วันเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562
รับสมัครต่อ วันที่ 25-27 มีนาคม 2562
ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ ห้องโสตฯ อาคาร 1 ชั้น 1 โรงเรียนวัดสิงห์


http://watsingschool.ac.th/link/click.php?id=spcr62


ภาพการจัดสอบภาพการมอบตัวห้องเรียนพิเศษ


http://watsingschool.ac.th/link/click.php?id=regisNo comments:

Post a Comment